installera en kabeluttag i en färdig vägg

Ett alternativ till att borra hål i golv och köra kablar längs golvlister till din kabelbox är att installera en kabeluttaget i väggen. Många nya bostäder byggs med dessa butiker redan på plats, men äldre hus inte. Installera en kabel utlopp i din färdiga väggen är en enkel, 30 minuters projektet,. Klipp hål i Wall

Ställ ellådan du använder för att inrymma kabeluttaget mot väggen där du vill montera den. Trace runt botten av lådan med en blyertspenna. Med hjälp av en Gips såg, tryck den spetsiga kanten in i väggen i hörnet och sedan försiktigt såg längs konturerna,. Ligger i Elcentral

När hålet skärs kan du ställa in elektriska fält i hålet. Fiska i kabeln genom hålet och lämna den hängande ut några inches. Tryck ut plastflikarna på baksidan av lådan och trä kabeln igenom. Skjut rutan i hålet och fäst med fästskruvarna i hörnen. När du slår på dem, kommer små flikar svänga ut och ta tag i gips. När du skruva i dem de kommer att få hårdare vilket leder till en fast installation,. Put Cover på

Anslut kabeln till kabeluttaget locket och skruva i rutan i mitten av frontplåten.