identifiera och behandla aska trädsjukdomar

De flesta aska trädsjukdomar är lätt att identifiera, vilket gör det lättare att kontrollera och utrota problemet. Aska betraktas som robusta, liggande träd, men varierande jord och klimatförhållanden kan ge upphov till spridning av vissa sjukdomar. Du bör känna till hur man identifierar gemensamma ask sjukdomar och behandla dem,. Ash Anthracnose sjukdom, Anthracnose sjukdom är vanligt bland lövträd, särskilt lönnar, ekar och aska. Aska Anthracnose orsakas av A. errabunda svampen. Anthracnos infektion är vanligtvis begränsad till bladverket men det kan spridas bland grenarna, kvistar och knoppar;. Sjukdomssymptom, de flesta anthracnos drabbade askarna visar små cankers, som finns på mitten och basal-nivå lövverk. Under den tidiga våren, kanske infekterade aska visar bruna fläckar utvecklas på undersidan av bladen. Bladvävnaden utvecklar en karakteristisk vriden eller skrynkligt utseende. Tidigt, unseasonal blad utsöndring är vanligt bland dessa träd. De infekterade broschyrer kan hittas utspridda på den omgivande trädgården sängen. De flesta anthracnos infektioner är inte allvarlig nog för att döda ask. Men de försvaga trädet i sådan utsträckning att det blir extremt känslig för säsongsmässiga förändringar och upprepade angrepp av trädgård skadedjur,. Sjukdom behandling, Det är viktigt att du behåller en steril trädgård säng, särskilt under somrarna. Ta bort någon form av ruttnande organiskt material. Säkerställa att kompostmaterial är åtminstone 6-inches bort från barken av det ask. är oftast inte behövs kemisk bekämpning. Döda och infekterade grenar bör regelbundet beskäras. Regelbunden beskärning bidrar också till att skapa mer luftcirkulation inom trädets lövverk, motverkar spridningen av anthracnos svamp,. Ljusgrå gul sjukdom; Detta är den enda växtsjukdomar som är destruktiv nog att orsaka för tidig död av en ask. Ash Gult är svår kontroll om dess närvaro inte upptäcks tidigt. Den orsakas av en svamp som sprider sig via trädgården marken. Inte alla askar är utsatta för denna sjukdom. Vit aska och grönt Ash är de två mest drabbade arter,. Sjukdomssymptom, Berörda träd utveckla ett typiskt mönster som kan upptäckas genom noggrann observation. Det finns en betydande minskning i volymen av bladverket tillsammans med för tidig missfärgning av bladen. Bleka bladen utvecklar en typisk, gulaktigt utseende tillsammans med crusted bladkanterna. Stjälkarna blir tunnare och klustrade tillsammans med att utveckla en pulver utseende på utsidan. Bladverket kan tyckas lite svullen på tips tillsammans med en tunnare bas. Extrem förgrening ibland hittas bland yngre grenar;. Sjukdom behandling, ljusgrå gul kan styras endast i sin linda. Om infektionen sprider sig till huvud bark och rötter, det finns lite utrymme för att rädda trädet. Om symptomen syns tydligt, beskär-off de drabbade delar av trädet. Spray anti-svamp spray på bladverk som omger beskäras platsen. Hälsan hos den trädgårdsjord är mest avgörande för att förhindra uppkomsten av denna sjukdom. Ljusgrå gul är kända för att attackera träd som växer i jord sängar utan rätt kost. Säkerställa regelbunden gödsling av marken sängen med grundläggande, NPK-gödselmedel. Detta främjar också utvecklingen av den användbara mykorrhizasvampar. Denna svamp är den bästa formen av naturlig immunitet mot ljusgrå gul patogenen.