att installera en plywood taket i garaget

Lägga till en plywood taket till ditt garage kan göra utrymmet mer tilltalande. Det är ett bra projekt att genomföra, särskilt om du planerar att använda garaget för mer än bara lagra bilen. Det är inte svårt, men det är inte ett jobb du kan göra på egen hand. Du måste också ha reglar med tillräckliga storlekar för att hålla plywood säkert. Följ dessa enkla steg för att installera din plywood taket.

Börja med att mäta längden och bredden på ditt garage. Om du gör det kommer att ge dig en fingervisning om hur många ark av plywood du behöver köpa. Välj ark som är raka. Bortse från eventuella skeva bitar.

Steg 1 – Att mäta

Uppför trappstegen och mäta avståndet mellan reglarna, som arbetar från centrum till centrum. När du är fästa plywood för att göra taket, kommer båda ändarna av plywood behöver skruvas fast på reglarna. Du kommer att behöva skära arken i enlighet med att göra en plywood tak. Mät din plywood så att en kant passar på regeln ovanför garageporten och sträcker sig till största möjliga regel utan att köra utanför centrum av det. Markera plywood till rätt storlek.

Steg 2 – Skär

Skär plywoodskiva till rätt storlek med hjälp av din cirkelsåg. Det är lämpligt att komplettera den skärande och hängande en bit i taget i stället för att skära allt först. Om du gör det ingen bara tillåter dig att göra justeringar när du går, men det kan även ge bidrag till eventuella misstag under mätningen för plywood taket.

Steg 3 – Hängande Plywood

Den svåra delen av att installera en plywood taket hänger plywood. För denna uppgift behöver du hjälp. Helst ska det ta 2 trappstegar och 2 personer som använder skruvmejslar samtidigt på grund av storleken på plywood.

Steg 4 – Avsluta Tak

Både människor bör hålla ena änden av plywood var som de klättrar upp stegar. Tryck plywoodskiva på plats så det är precis där du vill ha den och se till att den bortre änden är centrerad på regeln. Har din hjälpare hålla plywood på plats och använda din makt skruvmejsel för att sätta i 2 skruvar som initialt fast plywood. Håll plywood medan din hjälpare gör samma sak i andra änden.

Detta steg kommer att säkra plywood så att du både kunna sätta in fler skruvar i varje ände. Skruvar ska vara placerade 6-inches isär. När du har lagt skruvarna i vardera änden, lägga till skruvarna som håller fast plywood för alla reglarna i mellan.

Fortsätt att skära och installera fler plywoodskivor. När du når kanterna, kommer du förmodligen att behöva skära mindre bitar. Se till att plywood är fäst vid reglarna vid båda ändar. Skruva ner plywood till reglarna kommer att hindra din plywood taket hänger ned.