installera skåp spärrmagneter

Installera en magnetisk skåp spärr är enkel och presenterar många fördelar för husägaren. Förutom att ditt skåp mer tilltalande och lätt att använda, installera en magnetisk spärr kommer att se skåpdörren förblir stängd i synnerhet när ett spädbarn är runt huset. En spirande barn är mycket angelägna om att utforska nya omgivning och skåp är troligen det första målet som kommer att locka deras intresse.

Rikta skåpet och bestämma var magneterna ska placeras. Markera motsvarande poäng för enkel installation.

Steg 1 – Rikta in och markera platsen

För nya skåp, använd en borr för att slå ett hål på spärr placering. För gamla skåp, det är helt enkelt en fråga om att ta bort den gamla spärren och installera den nya magnetlås. Sätt spärren på skåpssidan och använda en skruvmejsel för att sätta skruvarna på plats. Installera spärren på skåpdörren och dra åt skruvarna för att kontrollera för korrekt spel när skåpdörren möter skåpet.

Steg 2 – magnet Placering

Nu när de magnetiska spärrarna är på plats, öppna och stänga skåpdörren flera gånger för korrekt inriktning. Justera spärrläget vid behov.

Steg 3 – Kontrollera och justera

Installera en magnetisk skåp spärren är ett lätt arbete och kan lätt göras hemma utan att behöva kräva professionell service.