hur man använder en träsvarvning delningsverktyg

En träsvarvning delningsverktyg är en liten mejsel som används för att skära spår i trä medan den vänder på svarv. Det finns andra tillfällen när skilje verktyget också används för att avlägsna små bitar av färdiga trä. Genom att vrida en liten skruv föraren kan få precis rätt inställning för att inte gå alltför djupt in i träet. Med hjälp av en delningsverktyg tar tag att vänja sig.

Innan du slår på din svarv se till att du bär skyddsglasögon och öronproppar.

Steg 1: Använd Säkerhetsutrustning

Som med alla typer av trä svarvverktyg kommer du att luta mot svarven med främre handen stabilisering delningsverktyget och ryggen handen tillämpa rätt mängd tryck att skära in i pjäs.

Steg 2: Guide Mejsel med Back Hand

Med hjälp av delningsverktyget för att “en del” i slutet av trästycket är en annan funktion av detta verktyg. Ställ mejseln på verktyget vila och hålla den stadigt eftersom det skär in i träet. När det blir nära till avsked, hålla svarv spinning och kopp handen på slutet. När det sjunker, se till att du har en tag i det så att det inte faller till golvet.

Steg 3: Fortsätt att vrida stadigt när Parting