identifiera och behandla skadliga akacia sjukdomar

Acacia är vackra blommande träd som kan förbättra det estetiska av alla hem eller trädgård. De växer i en mängd olika klimat och är lätta att ta hand om. Liksom alla blommande träd, dock akacia sjukdomar, som mjöldagg, stam cankers och andra villkor kan hota din akacia träd. Läs vidare för att lära sig om några av de vanligaste sjukdomarna av akacia växter, och hur man kan identifiera och behandla dem på ett effektivt sätt.

Mjöldagg är en sjukdom som orsakas av en av flera svampar. Även om det finns en mängd olika svampar orsakar något olika förhållanden i akacior, får de grupperas tillsammans under samma kategori av mjöldagg.

Identifiera och behandla mjöldagg

Mjöldagg heter så eftersom tillståndet betecknas med en finkornig vit beläggning på bladen, kvistar och andra delar av trädet. Denna beläggning är faktiskt svampsporer som växer över ytan av den akacia. Lämnas obehandlad, kan dessa svampsporer hindra trädet från att ta emot de näringsämnen som den behöver, döda en del av eller hela växten.

Identifiera och behandla Stem Cankers

Det kan vara svårt att identifiera mjöldagg början, eftersom det vanligtvis först visas som en liten, ojämn avsnitt. Dessa vita fläckar expandera och tjockna snabbt, och en nära observatör är sannolikt att fånga mjöldagg innan det avancerar mycket långt. Mjöldagg utvecklas normalt sent blommande säsongen.

Hantering av mjöldagg kan åstadkommas med en fungicid. Rådgör med en trädgårdsarbete centrum för en lista över lämpliga fungicider för användning med akacia. Felaktig fungicid användning kan skada själva anläggningen utöver svampen i fråga. Om du föredrar att inte använda fungicider för att behandla mjöldagg påverkar dina växter, kan du också försöka att ta bort delar av trädet som är skadade av svampen. Emellertid är detta inte ett bombsäkert behandlingsmetod eftersom svampsporer fortfarande kan existera i området.

I allmänhet är en kräfta en sektion av ett träd där barken är skadad eller saknas. Cankers är skadade områden och vanligtvis inte utvecklas på egen hand. Om cankers utvecklas i vissa viktiga delar av trädet, eller om en kräfta blir tillräckligt stort att det äventyrar ett helt avsnitt av trädet, kan du behöva skära en stor del av trädet eller kanske till och med har det bort helt.

Stem och andra typer av cankers orsakas också av svampinfektioner. Vänster obehandlade, utgör en FRÄTANDE träd ett hot mot andra växter i närheten. Håll utkik efter sipprar eller ovanligt mörka delar av grenen eller stammen av trädet. Om en kräfta utvecklar, vidta omedelbara åtgärder för att förhindra ytterligare skador.

Cankers inte är behandlingsbara med fungicider eller andra kemikalier. Snarare måste kräfta och omgivande områden skäras och avlägsnas från trädet. I vissa fall kan detta kräva avverkning hela trädet.

Om du misstänker att akacia lider av mjöldagg, stamceller cankers eller någon annan träd sjukdom eller ett tillstånd, konsultera med en trädgårdsarbete expert för råd om hur man bäst kontrollera situationen och förhindra återfall. Om du gör det är din bästa chans att rädda trädet och de omgivande flora.