hydro blästring 101

Hydro Blästring är en typ av rengöringsmetod som används för att sand och nivåytor på ett antal olika typer. Den använder sig av kraften från vatten för att uppnå en ren yta på materialet i fråga. Till skillnad från andra typer av rengöringsprocesser som är relaterade, är giftiga och potentiellt farliga slip kemikalier inte används för att strippa en yta. I stället är vatten kanaliseras genom ett trycksatt system för att spränga målmaterialet i en starkt fokuserad och trycksatt stråle. Läs vidare för en kort översikt av vattenkraft sprängning, vad det används till och fördelarna och nackdelarna med denna metod för slipning och rengöring av en yta.

För att skilja hydro sprängning från ett förfarande för att helt enkelt tvätta en yta av med vatten, kommer yrkes klassificera brickan enligt trycket hos strömmen av vatten som den avger. I allmänhet är vatten jet system som avger vatten vid ett tryck större än 10.000 pounds per kvadrattum (psi) som anses vara hydrosprängare. Något mindre än vad som i allmänhet betraktas som antingen ett lågt tryck eller en högtrycksvattentvättsystem. Som trycknivån stiger, är vattnet i stånd att ta av fler och flera skikt av ytan av materialet. Detta är fördelaktigt i de fall där lågt tryck eller högtryckstvätt inte kommer att vara tillräcklig för att eliminera de objekt från ytan av ditt material.

Hydro Blästring Översikt

Hydroblästring används ofta för att rengöra material ur en stor mångfald. Den kan användas för industriell rengöring av metaller som stål och järn och ofta kommer till användning för att strippa rostlager som har utvecklats på dessa och andra metaller också. Den kan användas hemma för att rensa bort trottoarer och uppfarter eller att beröva lager av färg av trä och andra ytor. Många människor använder en hydro blaster att avlägsna finish och andra objekt från en vägg innan ommålning eller till ytan den.

Användning av Hydro Blästring

Hydro sprängning har flera fördelar jämfört med andra typer av ytbeläggning och sliptekniker som involverar användningen av icke-vatten material. Till skillnad från dessa andra tekniker, kommer vattenkraft blästring inte leda till utsläpp av potentiellt farliga ångor i atmosfären. Det kommer också att inte löpa risken att korroderande metaller eller skada andra ytor, under förutsättning att strömmen av vatten är noggrant övervakas med avseende på trycknivåer.

Fördelar och risker med Hydro Blästring

Det finns också vissa nackdelar med vattenkraft sprängning. För det första kan det orsaka skada om de utförs felaktigt, strömmen av vatten är otroligt hög i tryck och kan leda till skador av olika slag om riktad mot en person eller ett djur. Dessutom finns det vissa typer av kemikalier och färger som kommer att vara resistent mot hydro blästring och som kan kräva kemiska behandlingar för att eliminera.

Hydro blaster maskiner är allmänt tillgängliga att hyra från centra hem förbättring.